top of page
  • Skribentens bildMilla Floryd

Heartmath’s Freezeframe mot stress
Heartmath’s Freezeframe


1. Lär dig känna igen när en stressig situation är på väg att hända och ”freeze the frame” direkt när det händer. ”Freeze the frame” är exakt detsamma som att trycka på pause under en film och frysa skärmen på en bild. Så snart du inser att en situation blir för intensiv eller stressfylld så fryser du bilden/din sinnesstämning, utan att mentalt respondera på det som är på väg att hända. Vi har alla förmågan att sätta tankarna på vänt, blockera vårt inre tjatter, pausa vår instinktiva reaktion och skapa utrymme för de sekunder som behövs för att fortsätta till steg 2.


2. Skifta din uppmärksamhet till hjärtcentret. Fokusera och håll observansen där de få sekunder som behövs innan du fortsätter till steg 3.


3. Dra till minnes ett positivt, glädjefullt tillfälle ut ditt liv. Eller tänk på någon som du älskar varmt och marinera i känslan som det tillfället eller den personen fyller dig med utan att skifta koncentrationen från hjärtcentrat.


4. Håll ditt fokus riktat mot hjärtat och öppna upp för din intuition, ditt sunda förnuft och fråga hjärtat uppriktigt vad som är det klokaste gensvaret i den givna situationen. Vilket handlingsätt från din sida skapar den mest effektiva förutsättningen för att lösa spänningen eller hela bristningarna i det som händer just nu.


5. Lyssna till vad hjärtat svarar.


6. Handla efter hjärtats svar.Till en början tar tekniken lite tid men ju mer du övar desto färre sekunder kommer ett intuitivt beslut att ta.


Börja öva Heartmath’s Freezeframe på enklare saker och vardagliga situationer som t.ex. middagsval. Ju mer du använder tekniken desto skickligare blir du på den och så småningom kommer den funka även när tillvaron hotar att fullständigt rasa samman.


Lycka till!

Коментарі


bottom of page