• Milla Floryd

Övning i förlåtelse


Övning i förlåtelse:


  • Separera personen som sårat dig från den sårande handlingen


  • Döm handlingen inte personen


  • Använd din föreställningsförmåga och träna dig i att se den rena, kärleksfulla kärnan i individen som utförde den sårande handlingen

© 2019 by Millafloryd.me

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram